Vakgarage POS

In opdracht van stichting Vakgarage heeft Mei-Concepts een duidelijke vertaalslag gemaakt naar Instore Communicatie. De Vakgarage is aan het groeien in het aantal leden en daarbij kwam steeds meer de behoefte voor een strakker communicatiebeleid betreffende het merk Vakgarage en de diensten die ze leveren. Vakgarage Van der Klij is de eerste waar we de instore communicatie in nieuwe stijl hebben doorgevoerd. De toegevoegde waarde in deze is dat het een concept is dat past binnen alle vestigingen en aansluit bij de algehele communicatie. Mei-Concepts levert de materialen nadat er een floorplan is gemaakt van de vestiging.